Free songs

Wałki magnetyczne

Wałki magnetyczne, nazywane również prętami magnetycznymi stosowane są jako separatory magnetyczne.

Mogą być wykorzystywane pojedyńczo lub w zestawach tworząc np.: - ruszty magnetyczne .

Zastosowanie

Z powodzeniem wykorzystywane są w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, ceramice i innych dziedzinach przemysłu, gdzie potrzebna jest separacja ferromagnetyczna materiałów sypkich i lejnych.