Free songs

Separatory magnetyczne progowe

Separator Progowy Zasypowy
Separator montowany na krańcu taśmociąśgu służy do wychwytywania niepożądanych żelaznych elementów z transportowanych materiałów sypkich (przemysł spożywczy, produkcja pelletu, przetwórstwo tworzyw sztucznych, surowce mineralne, recykling itp.).


Separator Przepływowy
Separator montowany na krańcu rurociągu służy do wychwytywania niepożądanych żelaznych elementów z transportowanych materiałów sypkich (przemysł spożywczy, produkcja pelletu, przetwórstwo tworzyw sztucznych, surowce mineralne, recykling itp.).