Separatory magnetyczne bębnowe

Służą do automatycznego oczyszczania materiałów sypkich, granulatów, pelletów z zanieczyszczeń ferromagnetycznych. Przystosowane są do pracy w ruchu ciągłym.

Najczęściej montowane są na krańcach taśmociągów, bądź przenośników taśmowych, gdzie służą do wychwytywania niepożądanych żelaznych zanieczyszczeń, typu śrubka, opiłki, elementy maszyn.

Przykłady:

  • Oczyszczanie surowców do produkcji paliw alternatywnych
  • Odzysk złomu z odpadów komunalnych
  • Odzysk drutów z granulatu gumowego w procesie recyklingu opon
  • Odzysk metali w procesie recyklingu szkła i PCV
  • Oczyszczanie pelletu zarówno przy produkcji jak również w elektrowniach
  • Zabezpieczenie młynów, kruszarek przed metalowymi przedmiotami

Produkt znajdziesz w sklepie internetowym:

Potrzebujesz spersonalizowanego produktu?  Napisz!

Zadzwoń: 508 609 873

Płaszcz bębna roboczego najczęściej napędzany jest poprzez motoreduktor ślimakowy.
Źródłem pola magnetycznego są magnesy stałe umieszczone pod płaszczem bębna. Wkład magnetyczny posiada płynną regulację ustawienia dla różnych gramatur zanieczyszczeń. Wkład magnetyczny pozostaje nieruchomo w czasie pracy urządzenia, elementem czynnym jest płaszcz bębna z progami zabierakowymi.
Surowiec podawany na bęben zostaje podzielony na dwie frakcje: niemagnetyczną oraz magnetyczną.

Frakcja niemagnetyczna przesypuje się swobodnie przez SMB, natomiast metalowe zanieczyszczenia przyklejają się do płaszcza bębna i odprowadzane są przez zabieraki na drugą stroną, poczym samoczynne odpadają dopiero, gdy wyjdą z pola magnetycznego.

Te separatory wykonujemy z magnesów ferrytowych lub wysokoenergetycznych magnesów neodymowych. Z podobnych magnetycznych bębnów konstruujemy także urządzenia do oczyszczania substancji lejnych.

W tych urządzeniach wykorzystywane jest otwarty układ magnetyczny występujący nad powierzchnią płaszcza bębna z progami zabierakowymi. W tej przestrzeni pole ma charakter bezwirowy, więc jego potencjał spełnia równanie Laplace’a.

W separatorach bębnowych przeznaczonych do mieszanek suchych na ziarno magnetycznie miękkie (żelazo) działa układ trzech sił: siła magnetyczna, siła odśrodkowa i siła ciężkości. W rekuperatorach przeznaczonych do substancji lejnych dodatkowym czynnikiem jest gęstość płynu, zawiesiny.

Parametry magnetyczne, zasięg działania i wymiary dobierane są zgodnie z wymaganiami Klientów