Free songs

Siedziba zarządu:
MAGNEPOL Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 103/1
01-355 Warszawa
biuro@magnepol.pl

Dział handlowy:
tel: 22 243 19 15 wew.1
fax: 22 207 24 47
kom: 508 609 873
handel@magnepol.pl

Konstruktor, zamówienia indywidualne:
tel: 22 243 19 15 wew.2
zapytania@magnepol.pl

Księgowość:
tel: 22 490 48 23
ksiegowosc@magnepol.pl

Magazyn, zakład produkcyjny:
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 843
05-083 Zaborów k. Błonia

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 - 16.00


MAGNEPOL Sp. z. o.o.
NIP: 522-299-97-45 KRS: 0000434952,
kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN (w tym aport 294.050,00 PLN).


....